บริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

The 20th Anniversary in Thailand

ประกอบธุรกิจการค้า ด้านการนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าภายในประเทศ อาทิ เครนติดรถบรรทุก เครนติดตั้งบนเรือ มินิคลอเลอร์เครน
กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการยก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ รวมทั้งจำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย

สินค้า UNIC
Gallery View More
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก
 • เครนติดรถบรรทุก