สินค้า Furukawa Unic

เครนติดรถบรรทุก
Truck-Mounted Cranes

เครนตีนตะขาบ
Mini-Crawler Cranes

ขาสูงไฮดรอลิกติดรถบรรทุก
High-Carriers

เครนติดตั้งบนเรือ
Marine Cranes

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก
Car Carriers

อุปกรณ์เสริม
Crane Options

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก

Car Carriers

ข้อมูลทางเทคนิค
รุ่น UC-28EX
ขนาดกระบะ
 
ความยาวภายใน
3,800 มม.
ความกว้างภายใน
2,060 มม.
ความสูงของพื้น
110 มม.
ความลาดเอียงของกระบะ
8° ถึง 11°
น้้ำหนักบรรุทก
3,500 กก.
สะพานทางขึ้น-ลง
 
ความยาว
1,300 มม.
ความลาดเอียงของกระบะ
4.5°