สินค้า Furukawa Unic

เครนติดรถบรรทุก
Truck-Mounted Cranes

เครนตีนตะขาบ
Mini-Crawler Cranes

ขาสูงไฮดรอลิกติดรถบรรทุก
High-Carriers

เครนติดตั้งบนเรือ
Marine Cranes

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก
Car Carriers

อุปกรณ์เสริม
Crane Options

เครนติดตั้งบนเรือ

ข้อมูลทางเทคนิค UBV260J Series
รุ่น UBV263J UBV264J
ความสามารถในการยกสูงสุด
2,630 กก.ที่ 1.6 ม. 2,630 กก.ที่ 1.6 ม.
ความสูงตะขอยกสูงสุด
6.70 ม. 8.70 ม.
รัศมีการยกสูงสุด
0.42 – 6.43 ม. 0.43 – 8.43 ม.
ความยาวบูม
2.79 – 6.60 ม. 2.87 – 8.60 ม.
จำนวนท่อนของบูม
3 4
มุมยกสูง
1° ถึง 81° 1° ถึง 81°
เครนหมุน
360° ต่อเนื่อง 360° ต่อเนื่อง
ข้อมูลทางเทคนิค UBV340J Series
รุ่น UBV343J UBV344J UBV345J
ความสามารถในการยกสูงสุด
3,030 กก.ที่ 2.6 ม. 3,030 กก.ที่ 2.5 ม. 3,030 กก.ที่ 2.3 ม.
ความสูงตะขอยกสูงสุด
8.00 ม. 10.2 ม. 12.5 ม.
รัศมีการยกสูงสุด
0.48 – 7.51 ม. 0.50 – 9.81 ม. 0.53 – 12.11 ม.
ความยาวบูม
3.31 – 7.70 ม. 3.41 – 10.00 ม. 3.54 – 12.30 ม.
จำนวนท่อนของบูม
3 4 5
มุมยกสูง
1° ถึง 81°   1° ถึง 81°
เครนหมุน
360° ต่อเนื่อง   360° ต่อเนื่อง
ข้อมูลทางเทคนิค UBV500J Series
รุ่น UBV503J UBV504J UBV505J
ความสามารถในการยกสูงสุด
3,030 กก.ที่ 4.1 ม. 3,030 กก.ที่ 4.1 ม. 3,030 กก.ที่ 3.9 ม.
ความสูงตะขอยกสูงสุด
8.70 ม. 11.2 ม. 13.7 ม.
รัศมีการยกสูงสุด
0.48 – 8.10 ม. 0.49 – 10.60 ม. 0.51 – 13.12 ม.
ความยาวบูม
3.51 – 8.34 ม. 3.57 – 10.84 ม. 3.75 – 13.35 ม.
จำนวนท่อนของบูม
3 4 5
มุมยกสูง
1° ถึง 81° 1° ถึง 81° 1° ถึง 81°
เครนหมุน
360° ต่อเนื่อง 360° ต่อเนื่อง 360° ต่อเนื่อง
ข้อมูลทางเทคนิค UBV1200J Series
รุ่น UBV1204
ความสามารถในการยกสูงสุด
3,050 กก.ที่ 6.5 ม.
ความสูงตะขอยกสูงสุด
13.7 ม.
รัศมีการยกสูงสุด
0.33 – 12.50 ม.
ความยาวบูม
4.60 – 13.00 ม.
จำนวนท่อนของบูม
4
มุมยกสูง
-0.5° ถึง 82°
เครนหมุน
360° ต่อเนื่อง