สินค้า Furukawa Unic

เครนติดรถบรรทุก
Truck-Mounted Cranes

เครนตีนตะขาบ
Mini-Crawler Cranes

ขาสูงไฮดรอลิกติดรถบรรทุก
High-Carriers

เครนติดตั้งบนเรือ
Marine Cranes

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก
Car Carriers

อุปกรณ์เสริม
Crane Options

เครนตีนตะขาบ

เครนตีนตะขาบMini-Crawler Cranes

UR-W094C Series

995 กก. ที่ 1.5 ม.

UR-W295C

2,930 กก. ที่ 1.4 ม.

UR-W376C

3,030 กก. ที่ 2.5 ม.

UR-W546C

4,050 กก. ที่ 2.5 ม.

UR-W547C

4,050 กก. ที่ 2.5 ม.

UR-W706C

6,050 กก. ที่ 3.0 ม.

UR-W1006C

10,140 กก. ที่ 3.0 ม.