สินค้า Furukawa Unic

เครนติดรถบรรทุก
Truck-Mounted Cranes

เครนตีนตะขาบ
Mini-Crawler Cranes

ขาสูงไฮดรอลิกติดรถบรรทุก
High-Carriers

เครนติดตั้งบนเรือ
Marine Cranes

กระบะสไลด์ติดรถบรรทุก
Car Carriers

อุปกรณ์เสริม
Crane Options

เครนติดรถบรรทุก

เครนติดรถบรรทุก Truck-Mounted Cranes

UR-V230 Series

2,330 กก. ที่ 1.7 ม.

UR-V340 Series

3,030 กก.ที่ 2.7 ม.

UR-V370K Series

3,030 กก.ที่ 2.7 ม.

UR-V550K/WYK Series

5,050 กก.ที่ 2.5 ม.

UR-V800K Series

8,000 กก.ที่ 2.5 ม.

UR-A1200E Series

7,500 กก.ที่ 2.7 ม.

UR-V1004 Series

Cranes
10,100 กก. ที่ 2.5 ม.

UR-A1504 Series

Cranes
13,620 กก.ที่ 1.22 ม.